maandag 10 augustus 2009

Rijden, bellen of prutsen?

Al sinds 2000 geldt in ons land een verbod om al rijdend te bellen met de telefoon in de hand. Een op de drie automobilisten belt echter nog steeds achter het stuur met de gsm in de hand. Zo bleek uit een enquête van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid. Wie achter het stuurt belt met zijn gsm in de hand loopt 75 procent meer kans op een ongeval dan wie dat niet doet. Bestuurders die bellen tijdens het rijden merken zwakke weggebruikers en verkeersborden minder snel op, hun reactietijden worden ook trager. Handsfree bellen is amper minder gevaarlijk. Prutsen met de GPS blijkt ook heel wat ongelukken te veroorzaken.

De Nederlandse politie overweegt daarom om het gebruik van de gps tijdens een rit strafbaar maken. In Nederland bepaalde de wet dat automobilisten alles moeten doen om hun auto goed te besturen, maar in 1991 werd die geschrapt omdat de politici hem te betuttelend vonden. Bestuurders moesten zelf maar weten wat veilig rijgedrag was. Vandaag blijkt dat ze het niet weten en wil men die wet terug. Mensen die zelf maar moeten beslissen maken immers niet alleen diverse keuzes, ze maken ook verkeerde keuzes.

In ons land is rijdend de gps bedienen al langer strafbaar omdat artikel 8.3 van de wegcode bepaalt dat elke bestuurder in staat moet zijn om te sturen en dus te allen tijde zijn voertuig in de hand moet hebben. Voor het mobiel bellen heeft de wetgever echter een expliciet verbod ingesteld. Maar het bedienen van de GPS of de radio, het wisselen van een cd, het eten van een broodje, het aansteken van een sigaret... leiden allemaal af van de rijtaak.

Een volledig verbod lijkt soms wenselijk want elk ongeval is er een teveel. Maar waar ligt de grens? Misschien zou een volledig verbod voor bellen achter het stuur duidelijker zijn. Maar wat dan met al die andere afleidende handelingen? Van alle mogelijke afleidingsbronnen in de wagen is de gsm alleszins met voorsprong de gevaarlijkste, zelfs al gebeurt dit handenvrij...


Met de nieuwe campagne 'Rijden is niet bellen' wil het BIVV bestuurders sensibiliseren. De nieuwe campagne loopt van 27 juli tot 23 augustus. De boodschap is duidelijk: "het is beter om helemaal niet te bellen achter het stuur". Als u niet belt zal ik geen cd wisselen, zullen we dat afspreken?

Voor de volledigheid, beestuurders die rijden en bellen: vertragen plots als zij een oproep ontvangen of zelf iemand opbellen; vertonen een aarzelend, onaangepast rijgedrag: de auto wijkt af van zijn traject en kan zelfs op een andere rijstrook belanden; zien 4 op 10 verkeersborden over het hoofd (1 op 4 met een handenvrije kit); geven in 1 op 4 gevallen geen voorrang (iets minder dan 1 op 10 met een handenvrije kit); houden zelden rekening met zwakke weggebruikers of vertonen onaangepast rijgedrag in hun aanwezigheid (bijvoorbeeld versnellen in plaats van remmen om overstekende voetgangers te vermijden); vertonen een langere reactietijd (0,3 tot 0,7 seconde langer dan normaal) maar remmen krachtiger als er een obstakel opduikt; niettemin vergroot hun totale stopafstand. Dit alles heeft als gevolg dat mobiel bellen het risico op een ongeval met 75% doet toenemen bij telefoneren met de gsm in de hand en met 24 % bij handenvrij bellen, aldus een studie van de KU Leuven (bron: persbericht BIVV 30 juli 2009).

Geen opmerkingen: