dinsdag 11 augustus 2009

ECO-polis

Nog enkele maanden en het DuLoMi-project (Duurzaam Lokaal Milieubeleid) Ecopolis-Vlaanderen loopt ten einde. Maar voor u kan het nog steeds een begin zijn: de doe-wijzer voor ECO-polis is een instrument dat een ontwerper of gemeente kan gebruiken om de principes van ECO-polis toe te passen bij ruimtelijke planning.

Waarom? Omdat Vlaanderen versnipperd is, omdat onze ecologische voetafdruk te groot is, omdat er waterproblemen zijn, omdat we teveel energie verbruiken, omdat we te veel afval produceren, omdat er te veel verkeer is, omdat er te weinig groen is, omdat de maatschappij verzuurd is… Maar ook omdat we net zoals het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen vzw) geloven in verandering, omdat een meer ecologische en sociale ruimtelijke planning een verschil kan maken.

In een ECO-polisproject hangt alles samen uiteraard, maar soms moet je dingen uit elkaar rafelen om te werk te gaan. De thema’s optimalisatie van de ruimte, vitaliteit en veiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid alsook comfort en gezondheid vinden wij het interessantste vanuit mobiliteitsoogpunt. Lees er meer over op www.ecopolisvlaanderen.be.

Wie nog geen zin heeft in doen, die kan een kijkje nemen bij de voorbeeldprojecten. Dit zijn projecten waar de drie pijlers, namelijk ‘verantwoordelijke steden en dorpen’, ‘levende steden en dorpen’ en de ‘participerende steden en dorpen’ te vinden zijn. Duurzame planning vraagt om een geïntegreerde benadering. Hoe moeilijk en complex het ook is, praktijkvoorbeelden getuigen dat het kan.

Geen opmerkingen: