dinsdag 9 september 2014

Wat als je er letterlijk niet geraakt?

Denk jij wel eens: “Verdorie, ik geraak er niet”? Dan ben je ongetwijfeld niet de enige. Gelukkig blijft het vaak bij één of hoogstens een paar keer. Maar er zijn mensen die er heel vaak echt niet geraken.


Stel: je bent op zoek naar een job en ziet een interessante vacature, maar het bedrijf is niet bereikbaar met het openbaar vervoer . Voor de meeste mensen vormt dat geen probleem. Ze gaan dan wel met de auto. Maar wat als dat geen optie is?

Niet op een werkplek geraken, is een vaak voorkomend probleem bij mensen die in armoede leven. Jammer genoeg zijn het net vaak deze mensen die het zich niet kunnen veroorloven om een kans te laten schieten. Maar ook niet op school, bij de dokter of op een vrijetijdsbesteding geraken, komen vaak naar voor. Deze vervoersproblemen reiken verder dan de financiële kant van vervoer. Want wat als er zelden een bus rijdt in de plattelandsgemeente waar je woont of als je geen internet hebt om de meest actuele businformatie op te zoeken? Als de slechte staat van fietspaden of je gezondheid je verhinderen om de fiets te nemen?

Met de campagne ikgeraakerniet willen Welzijnsschakels vzw, Mobiel21 vzw en het Netwerk tegen Armoede de moeilijkheden die mensen ondervinden om op hun bestemming te geraken, onder de aandacht brengen. Via de campagnewebsite kan iedereen verhaal kwijt, maar ook ideeën voor oplossingen delen.

Iedereen heeft al wel eens problemen om ‘er’ te geraken. Daarom is het ook jouw campagne. Deel dit filmpje via facebook, twitter of mail en laat ons weten wat jouw vervoersproblemen zijn.

Kijk zeker eens op de campagnewebsite en deel je verhaal. 


Geen opmerkingen: