donderdag 31 mei 2012

Mobiel 21 teleurgesteld over milieuvergunning voor Uplace

Minister Schauvliege liet gisterenavond weten dat zij geen graten ziet in het inplanten van het omstreden megalomane shoppingcenter Uplace. Daarmee gaat ze in tegen het eerdere advies van de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant. Bovendien veegt ze ook de vloer aan met het nieuwe Groenboek Ruimte en de Vlaamse Winkelnota. Maar wat erger is, deze minister van Leefmilieu stelt ons allen zwaar teleur.

Als motivatie voor het verlenen van de milieuvergunning gaf de minister aan dat de milieu- en mobiliteitseffecten quasi nihil zijn. Men gaat er vanuit dat een investering in een goede ontsluiting een zodanig milderend effect zal hebben dat de impact op de Brusselse Ring en het omliggende wegennet verwaarloosbaar is. Die goede ontsluiting is al beloofd door AWV en wordt als volgt omschreven:

De maatregelen omvatten de aanleg van een aparte op- en afrit van de R0 en een op- en afrit vanaf de Woluwelaan naar de projectgrond. Op de Woluwelaan worden het kruispunt met de Nieuwbrugstraat en het gedeelte tussen de Beaulieustraat en de Nieuwbrugstaat heraangelegd, met prioriteit voor het openbaar vervoer. In eerste instantie komt er een vrije busbaan op de Woluwelaan; daarna wordt een tramlijn voorzien vanuit Brussel. Na 2015 wordt deze doorgetrokken tot het station van Vilvoorde en in een verder stadium via Grimbergen tot in Jette. Voorts komt er ook een wandelpad van Uplace Machelen naar het GEN-Station in de Kerklaan en een vlotte aansluiting voor het uitrijdend verkeer vanuit Uplace op de Beaulieustraat en de Woluwelaan. De werken zullen klaar zijn vooraleer Uplace zijn deuren opent. Uplace investeert 12,9 miljoen euro in deze ontsluitingswerken.

Voor de goede verstaander, naast de grote inspanningen die vooral voor ontsluiting via de weg naar de veelgeplaagde Woluwelaan moeten zorgen, wordt er van een besparend overheidsbedrijf gevraagd om een tramlijn aan te leggen. Daarnaast gaat men de Uplace-bezoekers via een wandelpad naar een station leiden dat nog niet bestaat en wellicht nog wel even op zich laten wachten. De ontwikkelaar komt daarvoor zelf met 12 miljoen euro op de proppen, een fractie van het totaalbedrag dat wij allemaal zullen betalen.

De minister vergeet gemakshalve te vermelden dat infrastructuur slechts een deel van het mobiliteitsverhaal is. Mensen moeten die infrastructuur ook nog altijd gebruiken. De gemiddelde shopper doet dat niet, tenzij er doorslaggevende argumenten voor zijn. Zo is er een goed voorbeeld uit Zwitserland, Sihlcity, waar het gros van de bijna 20.000 dagelijkse bezoekers het openbaar vervoer verkiest. Dat kan dankzij snelle en makkelijke bus- en tramverbindingen en betalend parkeren op de schaarse parkeerplaatsen (slechts 1 parking per 110m² winkelruimte). Daarover lezen we vandaag nog niets, tenzij Bart Verhaeghe zich ook op dit vlak op de borst wil kloppen qua innoverend ondernemerschap. Nochtans had ik liever van onze minister voor Leefmilieu gehoord dat dit een bindende voorwaarde zou zijn. Op dit moment lijkt de milieuvergunning helaas op een blanco cheque.

Die blanco cheque groeit uit tot een gepeperde rekening wanneer zal blijken dat de Ring toch dichtslibt dankzij het extra verkeer. U mag drie keer raden welke oplossing men dan zal voorstellen. Natuurlijk, de Ring verbreden! Mocht Macchiavelli nog leven, zou je haast beginnen denken dat deze hold-up op de leefbaarheid van de Vlaamse Rand met voorbedachten rade beraamd werd.

We zeiden het eerder al. Om van Vlaanderen een aangename plek te maken waar je vrij kan ademhalen, waar iedereen op een verantwoorde manier mobiel kan zijn en waar de economie vergroent, hebben we nood aan kleinschaligheid, niet aan grootschalige shoppinghallen. Inbreiding, herwaardering van de stadscentra, functievermenging en wonen binnen bereik zijn de sleutelwoorden. Laat ons voor één keer consequent zijn en geen vergunningen meer afleveren voor dit soort ondingen. Joke, kunnen we dat afspreken?

Geen opmerkingen: