dinsdag 27 maart 2012

Autogebruikers buizen verkeersbeleid, Mobiel 21 buist enquêtemakers

Volgens een enquête van Touring buist de Belg het verkeersbeleid. De automobilistenclub is bezorgd om de wel erg negatieve antwoorden op vragen over mobiliteit. Een greep uit de meest frappante resultaten:  • Rekeningrijden wordt afgeschoten door 82% van de respondenten

  • Duurdere brandstof is geen goed middel om autogebruik te ontmoedigen, vindt 78%

  • 82% wil dat fietsers en voetgangers strenger worden aangepakt bij overtredingen.

  • Het afbouwen van het aantal bovengrondse parkeerplaatsen is volgens 82% een slechte methode om het autogebruik te ontmoedigen.

  • 72% is voor een optimalisering van de Brusselse Ring.

  • Liefst 94% vindt dat de overstapparkings gratis moeten zijn.

  • 96% vindt dat de wegen veiliger kunnen worden ingericht

Touring adviseert de overheid om rekening te houden met de resultaten van deze enquête en eindelijk in te zien welke veranderingen de Belgische bevolking wil in het verkeersbeleid. "Dan pas kan men rekenen op respect voor het beleid en kan dit in de toekomst misschien positievere resultaten halen in een peiling."


Gebuisd of slechte toets?
Bij elke peiling moet je jezelf de vraag durven stellen: “Wie zijn de respondenten?”, “Hoe groot is de steekproef?” “Welke vragen werden gesteld” “Wat wil ik meten?”. Touring vindt deze vragen slechts bijzaak en kiest liever voor de megafoon dan voor het vergrootglas.


Bij een tweede lezing blijkt dat de vragenlijst werd voorgelegd aan 6.500 bezoekers van het Autosalon. Volgens Touring is dit een geldige en representatieve steekproef. Dat is het natuurlijk niet.


Daarnaast is ook de vragenlijst niet koosjer. Van de 39 vragen zijn er 30 die direct met autogebruik te maken hebben. Met andere woorden, verkeersbeleid staat voor Touring gelijk aan autobeleid. Over aanleg van fietspaden, busbanen, trambeddingen, treingebruik, slimme mobiliteit, stations, … lezen we niets.


Verder staat de vragenlijst bol van suggestieve of onduidelijke vragen zoals: “Zijn volgens jou de auto en de vrachtwagen de grote schuldigen voor de luchtvervuiling?”? Of nog: “Doen de overheden voldoende inspanningen om een zogenaamde groene mobiliteit te stimuleren?”. Een docent onderzoeksmethodologie zou er misselijk van worden.


Ook inhoudelijk klopt er een en ander niet. Bijvoorbeeld bij de vraag of afbouw van het aantal bovengrondse parkeerplaatsen een goede methode is om autogebruik te ontmoedigen, wordt de essentie van de zaak compleet gemist. Afbouw van bovengrondse parkeerplaatsen is een maatregel om leefbaarheid te verhogen, niet om autogebruik te ontmoedigen.


Ook aan de communicatie over de resultaten schort er wat. In het persbericht dat Touring vandaag verstuurde werden enkel die resultaten opgenomen die passen in Touring’s kraam. Bijvoorbeeld: op de vraag over inspanningen voor groene mobiliteit antwoordt maar liefst 91% dat er niet voldoende gebeurt om groene mobiliteit te stimuleren. Maar dat resultaat past blijkbaar niet in de persstrategie.


En nu even ernstig
Mobiel 21 vindt het bijzonder jammer dat een complex thema als mobiliteitsbeleid verengd wordt tot unimodaal autobeleid. Met dergelijke praktijken vervuilt Touring een belangrijk debat, namelijk dat over een leefbaar, bereikbaar en welvarend Vlaanderen. Mobiel 21 gaat er dan ook vanuit dat de enquêteresultaten verticaal geklasseerd worden, wegens onjuist, onwetenschappelijk en oneerlijk.

1 opmerking:

Maartenv zei

Nu zou er een 'representatieve steekproef' bij fietsers moeten volgen over mobiliteitsbeleid. Volgens de logica van Touring zou dat dezelfde resultaten moeten geven.. Misschien dat prof. em. Billiet hen eens een lesje onderzoeksmethodologie kan geven?