dinsdag 1 september 2009

Met de auto naar school?

Het nieuwe schooljaar is vandaag begonnen. Het verkeer wordt weer een stuk drukker en het verkeersinfarct tijdens de spits is grotendeels te wijten aan het woon-schoolverkeer (een kwart van het spitsverkeer is schoolverkeer).

Touring vraagt daarom de ouders extra voorzichtig te zijn en de verkeersregels te respecteren. Sterker nog: ouders die hun kinderen met de auto brengen zijn vaak de oorzaak van het onveiligheidsgevoel aan de schoolpoort. Komimo sluit zich aan bij de tips van Touring en staat helemaal achter de vraag om ook alternatieve vervoermiddelen te overwegen om met de kinderen naar school te gaan.

De cijfers die Touring geeft lijken niet helemaal te kloppen. Dat er (te) veel kinderen met de auto naar school gebracht worden, klopt natuurlijk. 85% is echter veel meer dan blijkt uit andere onderzoeken: 30,7 % volgens het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 2000-2001 en 27,58 % volgens een studie van het Instituut voor Mobiliteit van de universiteit Hasselt in opdracht van de Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (2006), uitgevoerd bij 10-13 jarigen. Een studie van de Voetgangersbeweging vzw uit 2009 bij lagere scholen geeft een meer realistische kijk op de cijfers. Bij goed weer komt 44% van de kinderen met de auto naar school en 59% bij regenweer. Veel hangt natuurlijk af van de leeftijd van de kinderen die bevraagd werden. Hoe ouder de leerlingen, hoe zelfstandiger ze zijn en hoe meer belang ze hechten aan hun autonomie.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de ouders, zij kunnen hun kinderen leren om op een veilige manier zelfstandig naar school te gaan.

Ook scholen kunnen hun steentje bijdragen! Op 22 september nemen alvast meer dan 350 basisscholen deel aan de 2e editie van de Strapdag, een actie in het kader van de Aardig-op-weg-week. De Strapdag (Stap- en Trapdag) is een autoluwe schooldag. De schoolomgeving wordt voor de gelegenheid verkeersvrij gehouden en er worden allerlei geanimeerde activiteiten gepland voor de leerlingen en leerkrachten die te voet of met de fiets naar school komen. Meer info over de Strapddag op www.aardig-op-weg-week.be.

Miguel Vertriest
Beleidsmedewerker Komimo

Komimo is de Vlaamse koepel van duurzame mobiliteitsverenigingen. De leden van Komimo zijn Autopia, Bond Beter Leefmilieu, BTTB, Fietsersbond, Mobiel 21, Taxistop, Trage Wegen & Voetgangersbeweging.

Geen opmerkingen: