woensdag 13 augustus 2008

Meten is weten. Dat is toch zo?

Meten is weten. Zonder objectieve meetresultaten kan je uiteraard geen waarheidsgetrouwe uitspraken doen. Ook de verschillende overheden in dit land hebben dat begrepen en vragen in beleidsplannen, projectvoorstellen, onderzoeksprojecten, beleidsadviezen naar harde cijfers en naakte feiten. Toegegeven, deze evolutie ging niet altijd en overal van harte, maar het leidt wel tot een objectiever en onderbouwd beleid.

Niets om over te klagen? Helaas. De kwaliteitskrant Le Soir meldt ons in de editie van 13/08/08 het volgende: “Statistieken over verkeersongelukken blijven uit.”. Sinds februari worden de statistieken over de ongelukken op de Belgische wegen namelijk niet meer op nationaal niveau bijgehouden. Daardoor is het niet mogelijk om het aantal doden door ongevallen te vergelijken tussen de lente van 2007 en van 2008. Verder meldt Le Soir dat deskundigen in Frankrijk hebben vastgesteld dat de stijging van de brandstofprijzen de automobilisten ertoe aanzet trager te rijden. Dat heeft dan weer tot gevolg dat er minder doden vallen op de Franse wegen. In België zijn er ook hierover geen gegevens bekend, aldus Le Soir. Nog volgens de Franstalige krant zou de moeizame regeringsvorming in België ervoor gezorgd hebben dat het verzamelen van de statistieken vertraging opliep. Het uitblijven van statistieken zou het verkeersbeleid ook schaden

Als kenniscentrum kan Mobiel 21 alleen maar verbaasd toekijken. Hoewel de verbazing snel omslaat in teleurstelling bij het zien van zoveel nonchalance en onverschilligheid over een thema als verkeersveiligheid. Nochtans werd onlangs het Observatorium voor de Verkeersveiligheid opgericht in de schoot van het BIVV. Dit observatorium heeft nota bene tot doel de ongevallengegevens bekend te maken en te duiden. Je zou bijna gaan twijfelen aan het nut van zulk een instituut als men zelfs geen betrouwbare cijfers heeft.

Mobiel 21 vraagt zich dan ook af hoe men in de toekomst een degelijk verkeersveiligheidsbeleid zal voeren zónder deze cijfers. Met andere woorden, Mobiel 21 vraagt aandacht voor verkeersveiligheid en een degelijk en onderbouwd beleid ter zake. Waarom? Omdat verkeersveiligheid een zaak is van iedereen.

Geen opmerkingen: