dinsdag 22 juli 2008

Uitbreiding Grote Ring BXL

Op 7 juli verstuurde de Vlaamse Overheid een kennisgevingsnota rond de uitbreiding van de Grote Ring rond Brussel. De timing kon niet slechter. Heel wat belanghebbenden zijn op vakantie en door de federale crisis komen andere thema's in de vergeethoek te staan. Wat staat er in de nota: asfalt als kortermijnoplossing. De overheid wil de congestieproblemen oplossen en gaat er van uit dat alleen een uitbreiding van de ring soelaas kan bieden. Duidelijk onze blog van woensdag 28 mei niet gelezen...


We zijn voor een duurzame mobiliteit, maar deze oplossing lijkt daar geen deel van uit te maken. De gevolgen van een uitvoering zouden catastrofaal zijn: toename verkeer en emissies; ondermijnen potentieel GEN en DIABOLO; bedreiging biodiversiteit; onduurzaam want na 5 à 7 jaar zit de ring waarschijnlijk even vol; gemiste kans om Modal Shift (alternatieve transportmodi) te financieren. De nota overweegt geen enkel alternatief.

We zijn niet alleen in deze visie: het nieuwe platform Modal Shift verenigt Bond Beter Leefmilieu, Bral vzw, Fietsersbond, Friends of the Earth België, Greenpeace, Inter-Environnement Bruxelles, Inter-Environnement Wallonie, Mobiel21 vzw en Natuurpunt en ijvert voor het stopzetten van de procedure voor de uitbreiding en dit ten voordele van gedegen onderzoek van alternatieven. Daarbij denken we o.a. aan meer, regelmatig en betrouwbaar openbaar vervoer, uitbreiding infrastructuur voor stappers en trappers, intermodaliteit tussen deze transportmodi en de wagen ontwikkelen, ontwikkeling fiscaal gunstig beleid voor gebruik van openbaar vervoer, stappen en trappen, ontwikkeling fiscaal gunstig beleid voor de vermindering van het aantal verplaatsingen en het dichter wonen bij het werk, slimme kilometerheffing voor goederen- én personenvervoer, gelijkschakeling diesel en benzinetaksen. Lees er meer over op de platformwebsite www.modalshift.be en onze eigenste www.mobiel21.be (u treft het persbericht aan in het nieuws).

Geen opmerkingen: