vrijdag 8 mei 2015

Lage-emissiezone Antwerpen goed voor onze longen

Lage-emissiezone bedreigt auto van 15.000 Antwerpenaren

Oude dieselwagens bedreigen de longen van 350.000 Antwerpenaren.

Het is maar langs welke zijde je het bekijkt. De Vlamingen zijn erg goed in het steunen van acties tegen kanker, maar zodra er grondige maatregelen genomen worden die een echte impact hebben op onze volksgezondheid, dreigen we te steigeren en verwijten we de overheid regelzucht en het beknotten van onze vrijheid.
Het klopt dat de kans bestaat dat deze maatregel een sociale impact zal hebben. Maar geen maatregelen nemen heeft dat immers ook.

De gezondheidszorgen die we moeten verlenen aan alle burgers die kampen met gevolgen van luchtverontreiniging kosten een veelvoud van de opbrengst van Kom op Tegen Kanker. Vaak zijn het ook de armsten die het meest te lijden hebben van ziektes en aan de andere kant hebben mensen die ziek zijn ook meer kans om arm te worden, omdat ze bijvoorbeeld niet kunnen gaan werken.
De Stad Antwerpen doet dus eigenlijk niets anders dan het aanpakken van luchtvervuiling, wat de gezondheid van veel Antwerpenaren ten goede komt zoals duidelijk wordt in de studie van Transport & Mobility Leuven1 over dit project. Aanvullend is er ook de Ringland studie over luchtkwaliteit uitgevoerd door het Vito2. Dat komt net vooral de sociaal zwaksten ten goede. Een extra opsteker is dat hierdoor waarschijnlijk de kosten voor gezondheidszorgen zullen dalen.

De vrijgekomen middelen uit de gezondheidszorg kunnen ingezet worden voor begeleidende maatregelen.  Deze maatregelen kunnen niet alleen een alternatief bieden voor de mensen buiten Antwerpen die met hun wagen de stad niet meer in zullen mogen, maar kunnen ook helpen bij het wegwerken van de sociale impact van vervoersarmoede in en buiten Antwerpen.

Antwerpen is daarnaast niet de eerste stad om deze maatregel te nemen. We hebben immers al: Milaan, Stockholm, London, Parijs. Antwerpen speelt mee met de groten, zoals het hoort !

1 http://www.tmleuven.be/project/lezantwerpen/LEZ_Antwerpen.pdf pagina 19 en 20
http://www.ringland.be/wp-content/uploads/2015/04/ringland-gezondheid.pdf

Geen opmerkingen: