donderdag 23 mei 2013

Autoloze zondagen zijn niet illegaal

Op 22 september zullen opnieuw tienduizenden mensen genieten van alle ruimte om te fietsen, te skaten, te kickbiken of gewoon ouderwets te wandelen. Tijdens de Autovrije Zondag kan wat anders niet (veilig) kan. Het is een uitzonderlijke dag met een uitzonderlijk effect op de levenskwaliteit.

31 steden en gemeenten, van Antwerpen tot Herstappe, én het volledige Brusselse Gewest-organiseren naar goede gewoonte ook dit jaar weer een dagje vrijaf voor de auto. Een groeiend aantal steden en gemeenten vinden het welzijn van hun bewoners en bezoekers belangrijk en maken hun centrum autovrij of autoluw. Daarmee tonen ze aan dat je de auto niet altijd nodig hebt om je te verplaatsen of om van je vrije tijd te genieten. De lokale besturen worden daarbij enthousiast ondersteund door honderden verenigingen en vrijwilligers.

Procureur des Konings Bulthé vindt autoloze zondagen illegaal. Verder meent hij dat de wegpolitie geen wettelijk kader heeft om tijdens autoloze zondagen op te treden. De opgelegde beperkingen zouden niet wettelijk zijn omdat ze ‘disproportioneel zijn in verhouding tot de motieven’, namelijk alternatieve vervoersmiddelen promoten. De gemeente kan onmogelijk optreden, ook niet preventief, omdat ze zelf de veroorzaker van de onveilige (sic) toestand zou zijn.

Mobiel 21, organisator van Autovrije Zondag, vindt het triest dat een breed gedragen initiatief met het algemeen belang als motief, op zo’n manier aangevallen wordt. Het is niet alleen triest voor de Autovrije Zondag, maar ook voor de duizenden andere rockconcerten, carnavalstoeten, evenementen en manifestaties die een tijdelijke en minimale verkeersimpact hebben. Zij verliezen namelijk de mogelijkheid om Koning Auto voor een keer om te leiden, de toegang te verbieden of thuis te houden.

Natuurlijk gaat de Autovrije Zondag editie 2013 gewoon door, op volle sterkte. Of Meester Bulthé het nu leuk vindt of niet. Het organiseren van een Autovrije Zondag is een lokale bestuurlijke aangelegenheid. Steden en gemeenten vaardigen vaak een politieverordening uit bij dergelijke initiatieven. Een politieverordening reglementeert een tijdelijke situatie die verschilt van een huidige situatie. Dat kan gaan over evenementen maar bijvoorbeeld ook over wegenwerken. Bestuurders die de verordening niet respecteren kunnen daarvoor geverbaliseerd en beboet worden.

De discussie over de legaliteit van verkeersreglementering tijdens de Autovrije Zondag of andere evenementen, gaat volledig voorbij aan de essentie van de zaak: het al dan niet tijdelijk beperken van autorijden. Het is blijkbaar voor sommigen nog steeds erg moeilijk om een dag per jaar geen auto’s toe te laten in een stadscentrum. De voorbeelden van welvarende, kwaliteitsvolle en aangename autovrije stadscentra zij nochtans legio. Maar helaas vinden we dat illegaal.

Geen opmerkingen: