maandag 24 september 2012

Beste Burgemeester

U hebt tijdens de afgelopen 6 jaar wellicht heel erg uw best gedaan om van uw stad een gezellige plaats te maken, waar het aangenaam leven is. U hebt centra omgevormd tot voetgangerszones, heeft woonstraten autoluw of zelfs autovrij gemaakt, legde massaal fietspaden aan, investeerde in veilige en kwaliteitsvolle fietsenstallingen, hebt een zone 30 ingevoerd, verhoogde de bereikbaarheid van uw stad met bus en tram, investeerde in toegankelijkheid, liet een audit uitvoeren en u zette sensibilisatie-acties op. U koos resoluut voor duurzame vervoersmiddelen en ook uw personeel deed dat met plezier, u legde randparkings aan, organiseerde autovrije zondagen, u hield rekening met speelweefsel, trage wegen en slimme schakels en u betrok uw onderdanen bij dat beleid. Natuurlijk deed u daarnaast nog tal van andere zaken die duurzame én vlotte mobiliteit in uw stad bevorderen. Te veel om hier allemaal op te noemen, vindt u niet?

Proficiat en heel erg bedankt daarvoor. Toch moet er ons iets van het hart. In de hoop dat u er wat van oppikt, liefste burgervader. Als we uw partijprogramma mogen geloven, dan waren die voorbije 6 jaar veel te kort. Van al die maatregelen kon u er helaas maar een paar realiseren. Besparingen, de oppositie, te weinig tijd, administratieve rompslomp, protest: het is niet altijd gemakkelijk om te doen waarvoor u in de politiek bent gegaan. Omdat u het beste voorhebt met uw stad en haar mensen, staan al die maatregelen vandaag natuurlijk opnieuw op uw to-do-lijstje.

U staat niet alleen. Wij maken geen mobiliteitsplannen, maar kunnen u wel helpen met het realiseren van een efficiënt en breed gedragen mobiliteitsbeleid. Dat doen we bijvoorbeeld door uw mobiliteitsbeleid te onderwerpen aan de Mobilometer. Met de Mobilometer kunnen gemeentelijke actoren (beleidsmakers, verenigingen en burgers) zelf evalueren hoe duurzaam hun gemeentelijke mobiliteitsbeleid is, zowel op thematisch niveau als op doelgroep- en maatregelniveau. Een breed draagvlak kunnen we creëren door participatieprocessen uit te werken en te begeleiden. Op www.mobielvlaanderen.be vindt u daarover heel wat informatie van onze hand.

Een goed beleid is een gedifferentieerd beleid, toegespitst op de noden van elke doelgroep. Mobiel 21 heeft producten, educatief materiaal, methodieken en campagnes voor kinderen, migranten, gezinnen, senioren, verenigingen, bedrijven, etc. Neem gerust een kijkje op onze website.

Traditioneel is Mobiel 21 ook erg sterk in het werken met scholen. Onze campagne Sam De Verkeersslang wordt in de helft van de Vlaamse scholen gespeeld. Maar we werken ook voor kleuter en secundair onderwijs. Daarnaast maken we ook schoolvervoerplannen, sluiten we scholenovereenkomsten af en begeleiden we fietspoolers.

U heeft ongetwijfeld ook al eens gehoord van een of meerdere van onze campagnes. Zo was de Autovrije Zondag laatst een groot succes. In de campagne Red de Stoep vragen we aandacht voor toegankelijke stoepen. Via Mijn Korte Ritten zetten we verenigingen en burgers aan om hun korte autoritten te vervangen door fiets-of stapkilometers.

Ook de internationale context mag niet ontbreken. Mobiel 21 houdt in Europa de vinger aan de pols voor wat stedelijke mobiliteit betreft via ELTIS, The Urban Mobility Portal, gesteund door de Europese Commissie. U vindt er nieuws, case studies, video’s en de laatste informatie over sustainable urban mobility plans. 

Tenslotte beseffen ook wij dat een aanpak op maat soms het best werkt. Via onderzoek, educatie, campagnes en beleidsbeïnvloeding zorgen wij ervoor dat duurzame mobiliteit een realiteit wordt. Ook in uw stad!

Bedankt (kandidaat-) Burgemeester en veel succes op 14 oktober!

Geen opmerkingen: