dinsdag 7 februari 2012

Rechtsaf door rood: wie wordt er beter van?

De nieuwe regelgeving laat toe dat fietsers rechtsaf door een rood licht mogen rijden. Een verkeersbord, geplaatst door de wegbeheerder, zal dat aangeven. Bij die beslissing werd nogal nonchalant omgesprongen met de wegcode en met een aantal basisstellingen uit de verkeerspsychologie.

Want de regel leidt tot verwarring. De verleiding om rechtsaf door het rood te rijden wordt groter, ook als er geen bordje staat. De wetgeving verliest op dit punt ook aan duidelijkheid. Stond er een bordje of stond er geen?

Verkeer laat zich goed voorspellen zolang iedereen weet wat hij moet verwachten. In dit geval is gedrag een stuk minder voorspelbaar. Voetgangers en andere weggebruikers zijn niet noodzakelijk op de hoogte van de uitzondering aan het desbetreffende kruispunt. Ze hoeven dat strikt genomen ook niet te zijn.

Tenslotte is de regel ook niet makkelijk te communiceren of uit te leggen, zeker niet in een educatieve context. Hoe moeten wij aan kinderen uitleggen dat je soms wel, maar meestal niet door rood mag fietsen.

De Fietsersbond is nochtans verheugd over het initiatief en geeft zichzelf een pluim omwille van haar jarenlange lobbywerk. ‘Het kan bijna altijd zonder gevaren’, of toch in 80% van de gevallen volgens een onderzoek van de Gentse Fietsersbondafdeling.

De Voetgangersbeweging stelt dan weer dat het een absolute ramp zal zijn voor voetgangers en minder mobiele weggebruikers. Fietsers die rechtsaf door rood rijden botsen immers op overstekende voetgangers. Hoewel fietsers daar voorrang moeten blijven geven, vreest de Voetgangersbeweging dat dit niet het geval zal zijn.

Dat rechtsaf door rood een positieve invloed zal hebben op de doorstroming en het fietscomfort zal misschien blijken na enkele maanden praktijk. Maar op drukkere kruispunten waar ook veel fietsers en voetgangers willen dwarsen, zullen fietsers die rechts afslaan sowieso voorrang moeten verlenen. Volgens ons is het dan beter om op termijn naar structurelere oplossingen te kijken.

In haar advies aan de Kamercommissie Verkeer stelde het BIVV al voor om de huidige verkeerslichten aan te passen. Door middel van een groene pijl kan aangegeven worden wanneer fietsers rechtsaf kunnen slaan. De huidige technologische ontwikkelingen op vlak van slimme verkeerslichten laten dit toe.

Mobiel 21 pleit zondermeer voor meer ruimte voor de fiets. Verleg het fietspad op de punten waar het zin heeft naar de rechterkant van het verkeerslicht zodat fietsers ongehinderd en zonder conflicten met andere weggebruikers rechtsaf kunnen slaan. Een nieuw verkeersbord in de Vlaamse verkeersbordenjungle lijkt geen goed idee. Daarenboven vraagt Mobiel 21 zich af wie er uiteindelijk beter van wordt. De bordenfabrikant misschien?

Geen opmerkingen: