donderdag 3 februari 2011

Minder piekuurtreinen naar Brussel.

Om de dramatische stiptheidscijfers op de Belgische spoorwegen wat op te krikken denkt men bij NMBS en Infrabel na over het schrappen van een dertigtal piekuurtreinen naar Brussel. In de Standaard van 3 februari lezen we dan verder: “De ingreep zou de Brusselse noord-zuidverbinding, een flessenhals die tot veel vertragingen leidt, moeten ontlasten. Duizenden reizigers zouden getroffen worden. Er wordt gedacht om andere treinen langer te maken ter compensatie. Op de raden van bestuur van de beide maatschappijen begin maart worden er knopen doorgehakt. De minister van Overheidsbedrijven, Inge Vervotte (CD&V), laat weten dat raken aan het aanbod alleen kan als daar een grondige motivatie voor is.”

Het verheugt me dat er op zijn minst naar oplossingen gezocht wordt voor een probleem dat in een land als België al lang tot het verleden had moeten behoren. Maar dat men zo creatief zou omspringen met het eigen stiptheidsrapport, tart de verbeelding. Zo kon je in het rapport lezen dat vertragingen in 2010 vooral te wijten waren aan schade aan rollend materieel, incidenten op buitenlandse netwerken en storingen aan de seininrichting. De oplossingen lijken dan duidelijk. Investeringen in de hardware dus.

Jammer, weer een gemiste kans. Hoe lang kan je nog volhouden dat de Belgische Spoorwegen goed beheerd worden?

Geen opmerkingen: