dinsdag 16 december 2008

Glaasje op, even rijden?

Zit u wel eens achter het stuur van de wagen na het consumeren van meer dan 2 alcoholische dranken? De vraag werd gesteld in 9 Europese landen. Gemiddeld reageerden 19% van de ondervraagden met ‘vaak' of 'soms'. In België was dat 34% van de ondervraagden. Dat meldt bankverzekeraar AXA dinsdag in een persbericht naar aanleiding van de eerste resultaten van de Internationale Rijgedragbarometer.

België scoort hoog boven het gemiddelde dus. En vooral: een op de drie Belgen rijdt wel eens onder invloed, zich daar ten volle bewust van. Toch eigenaardig want rijden onder invloed van alcohol staat nog altijd in de top 3 van de meest voorkomende ongevalsoorzaken. Naar schatting 1 op 4 zware ongevallen zou vermeden kunnen worden als alle bestuurders het zouden opbrengen om niet te drinken vóór ze achter het stuur plaatsnemen. Veel bestuurders denken dan echter dat ze in staat zijn om te rijden zolang ze zich niet dronken voelen. De statistieken geven hen jammer genoeg ongelijk.

Opvallend toch ook want die cijfers steken behoorlijk af tegen de resultaten van eindejaarsalcoholcontroles. Na zes weken sensibilisatie en alcoholcontroles op de weg maakt het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) ieder jaar de eindbalans op van de eindejaarscontroles. Bij de overgang van 2007 naar 2008 was circa 5 % van het aantal afgenomen ademtesten positief. Bij de recentste gedragsmeting van het BIVV van 2007 bleek 2,01 % van alle geteste bestuurders onder invloed, een cijfer dat nagenoeg status-quo is gebleven sinds 2005 (2,10 %). Heel wat minder dus dan een op drie.

Ten opzichte van de algemene cijfers lijkt de BOB-campagne geen succes (een stijging van 2,01% naar 5%, te wijten aan meer drankgebruik tijdens de feestdagen?), maar ten opzichte van deze nieuwe cijfers lijkt ze wel erg succesvol natuurlijk (een daling van 34% naar 5%).

Het ziet er naar uit dat de objectieve pakkans voor dronken achter het stuur zitten ondermaats is, zeker buiten de feestperiode. Mensen weten veelal waar en wanneer ze controle kunnen verwachten. Als een op drie dronken wil rijden, dan lijkt ook de subjectieve pakkans duidelijk te klein te zijn. Het percentage bestuurders onder invloed zal slechts afnemen wanneer zowel de objectieve als de subjectieve pakkans voldoende groot zijn. De media is daar geen onschuldige partij in. Bedenkelijke experimenten waarbij een individu ondanks menig glaasje nog vlot manoeuvres doet alsook de melding dat er weinig controle mogelijk zal zijn omdat politie vakantiedagen op moeten maken voor het einde van het jaar doen misschien meer kwaad dan de hele BOB-campagne goed kan doen.

Een op de drie dus. U of uw buren. Kijk eens links, rechts of in de spiegel tijdens de feestdagen.