maandag 26 mei 2008

Mobiliteitsmanagement en klimaatverandering

Kan mobiliteitsmanagement een ernstige impact hebben op klimaatverandering?

Een moeilijke vraag. Deze opgave kregen we echter voorgeschoteld vanuit de organisatoren van ECOMM 2008 – 11th Annual European Conference On Mobility Management – die volgende week zal doorgaan in Londen.

We houden het antwoord nog even voor ons. Op donderdag 5 juni zullen ondergetekende en collega Jan Christiaens immers het debat openen in de sessie "Side of the room debate". Samen met de andere congresgangers zullen we dan onze sterkste probleemoplossende capaciteiten aanspreken om een antwoord te bieden op de vraag. Wie zin heeft komt meedoen! Of kan hier een bericht achterlaten.

Geen opmerkingen: